Menu
Mesto Snina

Vojnový hrob „Umarty“

 

Foto_Vojnový_hrob_

 

Vojnový hrob neznámeho vojaka, označený železným krížom s mramorovou ceduľkou s textom „Hrob neznámeho vojaka“.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

Foto_Vojnový_hrob_    Foto_Vojnový_hrob_