Mesto Snina

Školská samospráva

Vo voľbách do Obecnej školskej rady v Snine, ktoré sa konali dňa  26. novembra 2019 boli zvolení títo členovia:

P. č.

Členovia Obecnej školskej rady
v Snine

Titul, meno, priezvisko

Škola/školské zariadene

1.

Zástupcovia z riaditeľov

Katarína Valaliková, DiS. Art.

ZUŠ, Študentská 1447, Snina

2.

Mgr. Katarína Krivjančinová

ZŠ, Komenského 2666/16, Snina

3.

Mgr. Ľubica Ižáková

MŠ, Palárikova 1630/29, Snina

4

RNDr. Jozef Lojan

CSŠ, Švermova 10, Snina

5.

Zástupcovia z rodičov

MUDr. Jana Haničáková

Gymnázium, Študentská 4, Snina

6.

Ing. Ivan Sirka

MŠ, Kukučínova 2544/7, Snina

7.

Zástupcovia z predsedov rád škôl/školských zariadení

Mgr. Mária Todáková

ZŠ POH, Hviezdoslavova 985/20, Snina

8.

Mgr. Emília Kimáková

ZŠ, Študentská 1446/9, Snina

9.

Mgr. Petra Jankajová

MŠ, Čs. armády 1590/1, Snina

10.

Delegovaní zástupcovia obce

Mgr. Jana Karľová

poslankyňa MsZ v Snine

11.

Mgr. Jana Kostovčáková

ZŠ, Študentská 1446/9, Snina

 

DOKUMENTY:

Zápisnica zo zasadnutia Obecnej školskej rady v Snine_11.05.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecnej školskej rady v Snine_01.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecnej školskej rady v Snine_28.06.2022

Zápisnica z online stretnutia Obecnej školskej rady v Snine_06.12.2021

Zápisnica z online zasadnutia Obecnej školskej rady v Snine 21. 4. 2021
Zápisnica zo zasadnutia Obecnej školskej rady v Snine 30. 11. 2020
Zápisnica zo zasadnutia Obecnej školskej rady v Snine 22.06.2020
Štatút Obecnej školskej rady v Snine
Výzva na voľby členov do rád škôl a školských zariadení

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecnej školskej rady v Snine 05.12.2019
Zápisnica z volieb do Obecnej školskej rady 26.11.2019

Zapisnica zo zasadnutia 11.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia 13.02.2019
Zápisnica zo zasadnutia 15.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia 13.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia 13.02.2017
Zápisnica zo zasadnutia 23.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia 05.04.2016
Zápisnica zo zasadnutia 09.02.2016
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestskej školskej rady v Snine 07.12.2015
Zápisnica - priebeh volieb 23.11.2015
Štatút Mestskej školskej rady v Snine