Menu
Mesto Snina

Slávnostné prijatia

 

Mesto Snina s cieľom uctiť si vás vážení občania, organizuje v priestoroch obradnej siene mesta a starobylého klasicistického Kaštieľa v Snine slávnostné prijatia.

 • Stretnutie s najmladšími občanmi
 • Životné jubileá
 • Strieborná, zlatá a diamantová svadba
 • Iné obrady a slávnosti
  • odobierky obidvoch rodín snúbencov so zápisom do Pamätnej knihy nášho mesta pred civilným alebo cirkevným uzavretím manželstva  v priestoroch obradnej siene starobylého klasicistického Kaštieľa mesta Snina od jeho otvorenia
  • prijatia pri príležitosti rozlúčky s materskými škôlkami
  • prijatia pri príležitosti odovzdávania maturitných stužiek
  • prijatia ocenených darcov krvi Domom humanity Slovenského červeného kríža
  • prijatia abiturientov po ukončení stredných škôl na území mesta
  • prijatia ocenených učiteľov či členov jednotlivých organizácii na území nášho mesta na požiadanie napr. Dňa učiteľov, Medzinárodného dňa žien, členov Zväzu protifašistických bojovníkov
  • prijatia ocenených športovcov z jednotlivých športových kluboch
  • a iné slávnostné obrady na požiadanie a pri príležitosti prijatia oficiálnych návštev nášho mesta  a okresu