Menu
Mesto Snina

Rybársky lístok

 

Mesto Snina vydáva na požiadanie rybársky lístok, oprávňujúci držiteľa na lov rýb. Rybársky lístok sa vydáva:

  • trojročný – 17,00 €
  • ročný – 7,00 €
  • mesačný – 3,00 €
  • týždenný – 1,50 €

Od poplatku sú oslobodení:

  • žiaci, študenti  stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, odborní zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania
  • cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady SR
  • osoby do pätnásť rokov.

 

LEGISLATÍVA
  • Zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve
  • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1. NP, kancelária 1. kontaktu


Štefánia Polačková
Štefánia Gumenická
- referentka KPK

tel.: +421 57 756 18 21
e-mail: podatelna(at)snina.sk
Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu


Mgr. Monika Šebáková
Bc. Monika Šebáková
- referentka KPK

tel: +421 57 756 18 21
e-mail.: podatelna(at)snina.sk
Kancelária: 1.NP, kancelária prvého kontaktu

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.