Menu
Mesto Snina

Opustili nás - smútočné oznámenia

 

Smutocne oznamenie" Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach. "

Smútočné oznámenia sú zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho zverejnením, resp. ho nahlási na Matričný úrad Mesta Snina. Smútočné oznámenia sú zverejňované aj na tabuli pred budovou Mestského úradu v Snine.