Mesto Snina

Majetkové oznámenia

Primátor mesta, poslanec mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov povinný podať majetkové oznámenie.

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/formulare