Menu
Mesto Snina

Životné jubileá

 

Mesto Snina s cieľom uctiť si vás, milí jubilanti a stretnúť sa s vami, organizuje v priestoroch starobylého klasicistického Kaštieľa v Snine stretnutia s jubilantmi

  •  individuálne s príbuznými
  •  alebo spoločné hromadné stretnutie 

Tejto slávnosti sa môžete zúčastniť aj vy, ak máte:

  •  trvalý pobyt v meste Snine
  •  dosiahli ste krásny vek 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov (91, 92, 93 ...)

Ak máte záujem, prosíme o vypísanie príslušného oznámenia (tlačiva). 

Túto písomnosť je potrebné doručiť na Matričný úrad Mesta Snina. Písomnosť za Vás môžu priniesť aj príbuzní. Súčasťou tohto oznámenia musí byť aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov jubilanta /-tky (udelený v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Ak prinesiete žiadosť osobne, písomný súhlas môžete vyplniť priamo na mieste.

O presnom termíne konania slávnosti budete následne včas informovaní.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Oznámenie o životnom jubileu   PDF   DOC
Súhlas so spracovaním osobných údajov (jubilanti)   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka, koordinátorka ZPOZ

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.