Menu
Mesto Snina

Ďalšie činnosti na oddelení SMaS

 

Osvedčenie vyhlásenia obce o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

Vyjadrenie obce k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v zmysle § 63 písm. a) odst. 2 zákona č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov

Žiadateľ môže požiadať o vyjadrenie, resp. potvrdenie mesta k osvedčeniu nehnuteľnosti na základe písomnej žiadosti.

 
ČO POTREBUJETE

Žiadosť s požadovanými prílohami

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o  vydanie potvrdenia, resp. vyjadrenia k osvedčeniu nehnuteľností   PDF   DOC

 

Zápis stavby do katastra nehnuteľností postavenej do 1.10.1976 

Oznámenie obce o stavbe podľa ustanovenia § 46 ods. 7  katastrálneho zákona

Žiadateľ môže požiadať o zápis stavby postavenej pred 1.10.1976 do katastra nehnuteľností podľa vyhlášky č. 79/1996 Zb. z. na základe písomnej žiadosti. Mesto Snina vydá na základe tejto žiadosti po splnení a doložení príloh uvedených v žiadosti oznámenie obce, ktoré je potrebné k zápisu stavby do katastra nehnuteľností.

 

ČO POTREBUJETE

Žiadosť s požadovanými prílohami

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností   PDF   DOC
Čestné vyhlásenie svedkov   PDF   DOC

 

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva
 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o užívanie verejného priestranstva   PDF    DOC

 

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

Ing. Mária Bandžáková
Ing. Mária Bandžáková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
e-mail: maria.bandzakova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.