Menu
Mesto Snina

Zápis do materskej školy

Prijímanie detí do MŠ

Riaditeľka materskej školy, ktorej zriaďovateľom je mesto Snina, prijíma deti na predprimárne vzdelávanie priebežne alebo na nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste (webovom sídle) od 30. apríla do 31. mája kalendárneho roka.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024 (vrátane) je predprimárne vzdelávanie povinné. 

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Výnimočne možno prijať aj deti od dvoch rokov, a to len v prípade, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, ak boli do materskej školy prijaté všetky deti od troch do šesť rokov.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2024/2025:

Usmernenie k prijímaniu detí do MŠ

KDE VYBAVÍTE

Materské školy

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2