Menu
Mesto Snina

Rok 2021 - Workoutové ihrisko v Topoľovej aleji

 

výzva pre región

Názov projektu: Workoutové ihrisko v Topoľovej aleji

Program: „Výzva pre región“ pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 

Poskytnutá dotácia: 20 300,00 EUR

Opis projektu:

Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie certifikovaného workoutového ihriska v Topoľovej aleji vhodného pre všetky vekové kategórie. Lokalita sa vyznačuje vysokou návštevnosťou nie len domácich, ale aj turistov, keďže je to chodník vedúci k rekreačnej oblasti Sninské Rybníky, spája mesto Snina s rybníkom Mlinisko a napája sa na cestu vedúcu k RO Sninské Rybníky.

V rámci aktivity vybudujeme workoutové ihrisko. Navrhované workoutové ihrisko bude lokalizované na trávnatej rovinatej ploche vedľa frekventovaného asfaltového rekreačného chodníka (nesie názov Topoľová aleja), ktorý je intenzívne využívaný na rekreačno-športové účely.  Navrhované workoutové ihrisko bude tvorené certifikovanou oceľovou street workout zostavou, vymedzenou dopadovou plochou a mobiliárom. Dopadová plocha bude o rozmere 10 x 15 metrov, pričom by táto plocha bola tvorená vrstvou praného riečneho štrku vhodného pod workout zostavu, hrúbky minimálne 250 mm.  

Cieľová skupina: obyvatelia Sniny (cca 20 000) a sninského okresu, deti, mládež, celé rodiny aj seniori, návštevníci regiónu.

 

„Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja“