Menu
Mesto Snina

Odhlásenie z pobytu do zahraničia

 

Pri hlásení skončenia trvalého pobytu na území SR z dôvodu odsťahovania do zahraničia platia všeobecné podmienky. 

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia najmenej na 90 dní alebo s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný:

  • pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území SR ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu,
  • vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu,
  • uviesť ohlasovni dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR – Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12,
  • ak už má pobyt v zahraničí a rozhodne sa počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území SR, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu SR alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v SR.
 
LEGISLATÍVA

Zákon 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

 

SPRÁVNE POPLATKY
  • bez poplatku

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Evidencia obyvateľov

Vladimíra Macanová
Vladimíra Macanová
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: vladimira.macanova(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.