Menu
Mesto Snina

Rok 2005/3 - Rekonštrukcia výrobných hál – Snina

Názov projektu: „Rekonštrukcia výrobných hál – Snina“

Celkové náklady na projekt: 101 488 880,0 Sk

Nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (ERDF) a zo štátneho rozpočtu predstavuje: 94.834.700,0 Sk   

Nenávratný finančný príspevok:  392.300,0 Sk  

Opis projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia výrobných hál v priemyselnom parku Snina.