Menu
Mesto Snina

Kúpa nehnuteľnosti - stavby

 

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať názov nehnuteľnosti, súp. č. stavby, vyznačenie parcely na ktorej je stavba postavená a katastrálneho územia, účel využitia nehnuteľnosti, grafické vyznačenie príslušnej časti na kópii katastrálnej mapy, resp. geometrickom pláne.

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti - stavby schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu a určuje podmienky odpredaja pozemku.

 
ČO POTREBUJETE

vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

Upozornenie: Účel využitia nehnuteľnosti musí byť v súlade s Územným plánom Mesta Snina. Bližšie informácie na t. č. 057/756 18 31

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti - stavby   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

Ing. Mária Bandžáková
Ing. Mária Bandžáková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
e-mail: maria.bandzakova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
5
2
5
3
5
4
6
5
5
6
5
7
5
8
5
9
5
10
5
11
5
12
6
13
5
14
5
15
5
16
5
17
5
18
5
19
5
20
5
21
5
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3