Menu
Mesto Snina

Kúpa nehnuteľnosti - stavby

 

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba) môže požiadať o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať názov nehnuteľnosti, súp. č. stavby, vyznačenie parcely na ktorej je stavba postavená a katastrálneho územia, účel využitia nehnuteľnosti, grafické vyznačenie príslušnej časti na kópii katastrálnej mapy, resp. geometrickom pláne.

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti - stavby schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu a určuje podmienky odpredaja pozemku.

 
ČO POTREBUJETE

vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

Upozornenie: Účel využitia nehnuteľnosti musí byť v súlade s Územným plánom Mesta Snina. Bližšie informácie na t. č. 057/756 18 31

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti - stavby   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

Ing. Mária Bandžáková
Ing. Mária Bandžáková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 52
e-mail: maria.bandzakova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.