Menu
Mesto Snina

Vojnový hrob Juraja Dunaja – Vidríka

 

Foto_Vojnový_Juraja_Dunaja_-_Vidríka_001

 

Mladý robotník (*7.4.1898, Snina, +8.11.1918, Snina) považovaný maďarským vojskom za vodcu odboja, bol chladnokrvne zabitý priamo na cintoríne potom, ako si musel vlastnoručne vykopať svoj hrob.

Na náhrobnom kameni je osadená pamätná tabuľa s nasledovným textom „Nadšený zo vzniku ČSR krivo obžalovaný a na tomto mieste popravený poslednými c. k. vojakmi dňa 8.11.1918 o 8. hodine, Juraj Dunaj – Vidrík *7.4.1898.“

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

Foto_Vojnový_Juraja_Dunaja_-_Vidríka_002