Menu
Mesto Snina

Rok 2004/3 - Materská škola Perečínska v Snine – škola zdravého životného štýlu

Názov projektu: „Materská škola Perečínska v Snine – škola zdravého životného štýlu“ 

Operačný program: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) a štátny rozpočet SR

Celkové náklady na projekt: 7 846 000,0 Sk    

Opis projektu: