Menu
Mesto Snina

Židovský cintorín

 

Židovský cintorín

 

Židovský cintorín z konca 19. storočia s približne 50 kamennými náhrobníkmi je situovaný na miestnom, tzv. starom cintoríne na úpätí Viničnej hory, v blízkosti Rhollovej kaplnky.

Je historickým dokladom o existencii a živote židovskej komunity v meste, ktorá mala v období 1. polovice 20. storočia v Snine aj svoju synagógu, v miestnom pomenovaní "bužňu". Počas 2. svetovej vojny bolo zo Sniny odvlečených približne 80 židovských rodín, čo prispelo k zániku tejto komunity v Snine.

Evidenčné číslo NKP: 11318/1
Číslo parcely: CKN 1930/1,1930/2
Zastavenie č. 3 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“