Menu
Mesto Snina

Komisia kultúry a športu

Členovia komisie:

Poslanci:

  • Anton Vass, Snina (predseda)
  • Marián Lojan, Snina
  • Tomáš Potocký, Snina

Odborníci z radov obyvateľov mesta a iné osoby:

  • Mgr. Ján Bocan, Snina
  • Mgr. Erik Cap, Snina
  • Štefan Čus, Snina (podpredseda)
  • František Hanc, Snina
  • Mgr. Stanislav Jún, Snina
  • Marián Križánek, Snina

Garant menovaný primátorom mesta:

  • Vladimíra Macanová

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Komisie kultúry a športu sa od 01. 01. 2020 budú zverejňovať iba na stránke Digitálne mesto