Mesto Snina

Predstavitelia mesta

 

Ing. Daniela Galandová
Ing. Daniela Galandová
primátorka mesta

mobil: +421 918 695 138
e-mail: primator@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 14


Ing. Marián Kníž
Ing. Marián Kníž
zástupca primátorky mesta

mobil: +421 905 608 387
e-mailmarian.kniz@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 12


Ing. Boris Pargáč
Ing. Boris Pargáč
hlavný kontrolór mesta

tel.: +421 57 756 18 25
mobil: +421 918 538 517
e-mail: boris.pargac@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 17


 


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

Oznam o výške platu primátorky Mesta Snina
Určenie platu zástupcovi primátorky Mesta Snina


ÚRADNÉ HODINY
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.