Menu
Mesto Snina

Detské ihriská

Detské ihriská sú neoddeliteľnou súčasťou života detí všetkých vekových kategórií. V dnešnej dobe plnia okrem  výchovno – vzdelávacej funkcie aj  funkciu hrou rozvíjať ich fyzickú zdatnosť, telesný vývoj, tvorivosť, kreatívnosť, zmysel pre spoluprácu, kolektívnosť, schopnosť rešpektovať druhých. Okrem detí majú priaznivý vplyv aj na ich rodičov a starých rodičov,  ktorým umožňujú spoločné trávenie voľného času a spoločný relax.

Pre dnešnú mládež je určite lepšie, keď môžu voľný čas plnohodnotne napĺňať v takýchto zariadeniach.

Vandalizmus ako jeden z negatívnych javov v spoločnosti robí vrásky kompetentným nielen v našom meste. Ničia sa nielen zastávky, lavičky, dopravné značky ostatný mobiliár, ale i detské ihriská či oddychové zóny.

Odstránenie následkov vandalizmu znamená pre mesto vysoké náklady. Je dôležité, aby si páchatelia uvedomili, že zapáliť kontajner na smeti alebo vyvaliť dopravnú značku nie je hrdinským činom a nie je to vtip, je to trestný čin a na nie lacné opravy sa, žiaľ, skladáme všetci Sninčania.

SPRÁVCA

Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o.
Tel.: +421 57 762 32 82, +421 57 762 25 94 (kl. 102)
Mobil: +421 918 817 877
web: www.vpssnina.sk/2020/

 

ZOZNAM DETSKÝCH IHRÍSK

Detské ihrisko Komenského - Google Maps
Detské ihrisko na sídlisku II Ul. Pčolinská - Google Maps
Detské ihrisko na Table Ul. Svätoplukova - Google Maps
Detské ihrisko pri bloku C3/1
Detské ihrisko pri Vihorlate - Google Maps
Detské ihrisko sídl. 1. Mája - Google Maps
Detské ihrisko sídl. 1. Mája 2 - oproti CVČ
Ihriska k byt. domu K 13 pri supermark. BILLA - Google Maps