Menu
Mesto Snina

Samostatne hospodáriaci roľník

 

K vybaveniu Osvedčenia o zápise do evidencie  samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) v zmysle §12b zákona SNR č. 219/1991 Zb. je potrebné podať na MsÚ v Snine Ohlásenie činnosti do evidencie SHR. Pri zrušení činnosti SHR je potrebné podať na MsÚ v Snine Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Ohlásenie činnosti do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov   PDF   DOC
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.23

Ing. Mária Cúrová
Ing. Mária Cúrová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 50
e-mail: maria.curova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.23

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.