Menu
Mesto Snina

Fontána so sochou Herkula

 

Fontána so sochou Herkula

 

Železná socha Herkulesa - bojovníka s kyjakom v ruke bojujúceho s trojhlavým drakom, predstavuje nepísaný symbol mesta Sniny.

Odliata bola v roku 1841 v zlievarni Rhollovcov v dnešných Zemplínskych Hámroch zo šiestich kusov železa majstrom Johanom Pohlom z Rakúska podľa návrhu autora, ktorý sa podpísal pri ľavej nohe Herkulesa ako W.K.Kinne F. Osadená bola uprostred fontány na nádvorí kaštieľa. Zaujímavosťou sochy je oslavný nápis na kamennom obrubníku fontány v maďarskom jazyku, na ktorom veľké písmená tvoria tzv. chronostich - verš obsahujúci skrytý časový údaj obsahujúci letopočet odliatia sochy.

Evidenčné číslo NKP: 145/2
Číslo parcely: CKN 1378/2
Vlastník: Mesto Snina
Zastavenie č. 5 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“

 

Foto_Fontána_so_sochou_Herkula_001     Foto_Fontána_so_sochou_Herkula_002     Foto_Fontána_so_sochou_Herkula_003