Menu
Mesto Snina

Žiadosť o pridelenie bytu a o predĺženie nájmu na byt

 

Žiadateľ môže požiadať o prenájom bytu vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa, zdôvodnenie žiadosti a požadovanú rozlohu bytu (napr. 1-izbový byt.).

 

ČO POTREBUJETE

vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o pridelenie bytu   PDF   
Žiadosť o predĺženie nájmu za byt   PDF
Čestné vyhlásenie   PDF   DOC
VZN č. 150/2019
 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.23

Ing. Mária Cúrová
Ing. Mária Cúrová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 50
e-mail: maria.curova(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.23

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.