Menu
Mesto Snina

Rok 2023 - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina

MIRRI

„Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva investícií a regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky – z programu – Podpora regionálneho rozvoja“

 

Názov projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Snina“

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Poskytnutá dotácia: 298 275,82 EUR

Spolufinancovanie mesta: 15 698,72 EUR

Celková suma výdavkov projektu: 313 974,54 EUR

Predpokladaný začiatok realizácie projektu: 01.04.2023

Predpokladané ukončenie realizácie projektu: 31.12.2023

Účel poskytnutia dotácie: Účelom je zlepšiť technický stav miestnych komunikácií v intraviláne mesta Snina.

Opis projektu:  Projekt je zameraný na rekonštrukciu miestnych komunikácií, na ktoré boli vydané ohlásenia drobnej stavby.  Ide celkom o tri aktivity, kde sa zrekonštruujú miestne komunikácie na uliciach: Čs. armády, Palárikovej, SNP a Partizánskej.

Cieľová skupina: miestni obyvatelia všetkých vekových kategórií a potencionálni návštevníci mesta Snina.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2