Menu
Mesto Snina

Materské školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

Súkromná materská škola, Vihorlatská 1420/8, Snina

Zriaďovateľ: Memoria n.o.
Riaditeľka: Mgr. Lucia Burdová
Mobil: +421 907 668 972
e-mail: skolka@ivmk.sk
 

Súkromná materská škola, Komenského 2779, Snina

Zriaďovateľ: Mária Alušíková
Mobil: +421 905 608 559
e-mail: malusikova58@gmail.com
 

Cirkevná MŠ sv. Márie Goretti, 1. mája 2718/14, Snina

Zriaďovateľ: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice, Hlavná 28
Riaditeľka: Mgr. Jana Šepeľová
Tel.: +421 57 762 23 48
e-mail: cmssnina@zoznam.sk