Menu
Mesto Snina

Súhlas na výrub drevín

 

Na výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa na základe zákona č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva mesto Snina súhlas na základe žiadosti.

Podľa výsledkov správneho konania vydá mesto Snina rozhodnutie o výrube dreviny.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • žiadosť na výrub drevín,
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

Uvedené v žiadosti

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť na výrub drevín   PDF  DOC


 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

Ing. Nadežda Lazoríková
Ing. Nadežda Lazoríková
- referentka pre životné prostredie

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova(at)snina.sk
Kanceária: 3.NP, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.