Menu
Mesto Snina

Rok 2009/9 - Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská Snina

Názov projektu: „Stavebné úpravy 9/22 tr. ZŠ Budovateľská Snina“ 

Regionálny operačný program: Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové náklady na projekt: 675 966,00 Eur

Spolufinancovanie projektu mesta Snina 5%: 33 789,30 Eur

Opis projektu:

Cieľom projektu je rekonštrukcia objektu základnej školy Budovateľská Snina.