Mesto Snina

Školstvo

 

Organizácia školského roka 2019/2020
 

Školský rok sa začína 1. septembra 2019.
Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).
Vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2019/2020

Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko MŠ jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ rodičov alebo zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (a maďarský jazyk a literatúra).

Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020, T9-2020) sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla 2020 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra - !!!ZRUŠENÉ!!! z dôvodu výskytu pandémie COVID – 19.

 

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriaďovateľskej pôsobnosti

 

Školy a školské zariadenia

Základné školy
Materské školy
Centrá voľného času
Základné umelecké školy
Ostatné školy

Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva

 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení šk. rok 2018-2019

Sprava o VVC_2018_2019_MS_Duk_hrdinov

Sprava_VVC_2018_2019_MS_Duk_hrdinov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 623,02 kB

Sprava_o VVC_2018_2019_MS_Perecinska

Sprava_VVC_2018_2019_MS_Perecinska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 644,01 kB

Sprava_o VVC_2018_2019_ZS_Komenskeho

Sprava_VVC_2018_2019_ZS_Komenskeho.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,37 MB

Sprava_o_VVC _2018_2019_ZS_POH

Sprava_o_VVC _2018_2019_ZS_POH.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB

Sprava_o_VVC_2018_2019_CVC

Spraava_o_VVC_2018_2019_CVC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,34 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Budovatelska

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Budovatelska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 789,16 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Cs_armady

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Cs_armady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 677,08 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Kukucinova

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Kukucinova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 330,75 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Palarikova

Sprava_o_VVC_2018_2019_MS_Palarikova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 333,96 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_ZS Budovatelska

Sprava_o_VVC_2018_2019_ZS Budovatelska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,93 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_ZS_Studentska

Sprava_o_VVC_2018_2019_ZS_Studentska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 912,53 kB

Sprava_o_VVC_2018_2019_ZUS

Sprava_o_VVC_2018_2019_ZUS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,23 kB

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení šk. rok 2017-2018

Sprava_o_VVC_ 2017_2018_CVC

Sprava_o_VVC_ 2017_2018_CVC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 583,94 kB

Sprava_o_VVC_ 2017_2018_MS_Perecinska

Sprava_o_VVC_ 2017_2018_MS_Perecinska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,46 kB

Sprava_o_VVC_ 2017_2018_ZUS

Sprava_o_VVC_ 2017_2018_ZUS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 322,49 kB

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Budovatelska

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Budovatelska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 651,68 kB

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Csa

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Csa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 597,44 kB

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Duk_hrdinov

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Duk_hrdinov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 417,69 kB

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Kukucinova

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Kukucinova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,13 kB

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Palarikova

Sprava_o_VVC_2017_2018_MS_Palarikova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,35 kB
Zobrazeno 1-20 z 48