Menu
Mesto Snina

Rok 2008/6 - Kvalitné vzdelanie pre žiakov športovej školy v Snine

Názov projektu: „Kvalitné vzdelanie pre žiakov športovej školy v Snine“ 

Výzva Ministerstva výstavby a RR SR

Regionálny operačný program: Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania

Celkové náklady na projekt: 30 307 631,40 Sk

Spolufinancovanie mesta Snina 5%: 1 515 381,57 Sk

Opis projektu:

Projekt je zameraný na rekonštrukciu budovy základnej školy na Ul. 1. mája 12, najmä zateplenie vonkajšej fasády, výmenu starých okien a dverí a nové vnútorné riešenie priestorových kapacít. Časť finančných prostriedkov sa použije aj na nákup výpočtovej techniky a softvéru. Zámerom je znížiť energetickú náročnosť budovy a skvalitniť poskytované služby v oblasti vzdelávania.