Mesto Snina

Komisia kontrolná a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov

 
Členovia komisie:
Meno Funkcia
Anton Vass predseda komisie

Mgr. Ľubov Reháková

podpredseda komisie

MUDr. Andrej Kulan člen komisie
JUDr. Ladislav Alušík člen komisie
JUDr. Martin Barna garant komisie