Menu
Mesto Snina

Komisia kontrolná a komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov

Členovia komisie:

Poslanci:

  • JUDr. Ján Pčola, Snina
  • Tomáš Potocký, Snina
  • Anton Vass, Snina

Garant menovaný primátorom mesta:

  • JUDr. Martin Barna
Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí Komisie kontrolnej a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií volených funkcionárov sa od 01. 01. 2020 budú zverejňovať iba na stránke Digitálne mesto