Menu
Mesto Snina

Hmotné hnuteľné pamätihodnosti

 

1. Historické pečate mesta zo 16. a 19. storočia
2. Cirkevné matriky rímsko-katolíckej farnosti Snina do roku 1948
3. Kroniky mesta Snina
4. Knihy o Snine
5. Obecné kroniky zaniknutých obcí Ruské, Starina a Veľká Poľana
6. Fotografická galéria 7 obcí zaniknutých pri výstavbe vodárenskej nádrže Starina
7. Album Durčinský a súbor zbierkových predmetov pre múzeum v sninskom kaštieli
8. Súbor obrazov s motívom mesta Sniny od akad. maliara Andreja Smoláka a ďalších umelcov medzinárodných výtvarných plenérov
9. Obraz kostola s námestím v Snine od Ignáca Roškovicsa, originál z roku 1891
10. Neogotická monštrancia a kalich s paténou, dar z roku 1883 veriacim od farára Jozefa Hrabovského
11. Relikviár s relikviou sv. Kríža, dar veriacim z roku 2012
12. Zvony v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža
13. Oltár Sedembolestnej Panny Márie a zvon v kaplnke Rhollovcov
14. Sochy

a) Socha sv. Jána Nepomuckého, originál z roku 1838
Foto_Socha_a)_001     Foto_Socha_a)_002

b) Socha „Študentka s knihou“ od Vojtecha Löfflera
c) Socha „Matka s dieťaťom“ od Vojtecha Löfflera
d) Socha „Smútiaca matka“ od Alexandra Trizuliaka
e) Socha „Basketbalistka“ od Alexandra Trizuliaka
f) Socha „Žena s dieťaťom“ od Františka Patočku
g) Socha „Pamätník víťazstva“ od Teodora Baníka