Mesto Snina

Oddelenie sociálnych služieb

 

Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby

PhDr. Jarmila Sivčová
PhDr. Jarmila Sivčová
- vedúca oddelenia

mobil: +421 915 394 234
e-mail: jarmila.sivcova@snina.sk
Sociálni pracovníci

Mgr. Monika Sivíková
Mgr. Monika Sivíková

tel: +421 57 756 18 93
mobil: +421 915 812 315
e-mail: monika.sivikova@snina.sk

Mgr. Dana Šalachová

Mgr. Dana Šalachová

tel: +421 57 756 18 93
e-mail: dana.salachova@snina.sk
Zdravotnícky zamestnanec

Mgr. Ľubica Mudzová

Mgr. Ľubica Mudzová

tel: +421 57 756 18 92, +421 57 239 95 31
mobil: +421 915 947 892
e-mail: 
Hospodár
  tel: +421 57 756 18 94
mobil: +421 905 535 692
e-mail:  
Kuchyňa
Marta Jarolínová
Marta Jarolinová
- vedúca kuchyne
tel: +421 57 756 18 94
mobil: +421 905 535 692
e-mail: marta.jarolinova@snina.sk
Marek Andrejčík – kuchár
Štefan Galanda – kuchár
Renáta Jušková – pracovník v kuchyni
Irena Roháčová – pracovník v kuchyni
Anna Molnárová – pracovník v kuchyni
Marta Žirová - pracovník v kuchyni
Opatrovateľ / -ky
Iveta Bednárová
Slavomír Čus
Viera Dovhunová
Zuzana Drabová
Zuzana Širgeľová
Iveta Gnipová
Katarína Hromadová
Štefánia Kovaľová
Mária Kočanová
Petra Michalková
Zuzana Rutrichová
Mgr. Michaela Verbická
Renáta Zubaľová 

Mária Bocková

Lucia Hancová
Upratovačky
Zdenka Hrivňáková
Ľuba Pašinská
Beáta Ťukotová
Práčovňa
Emília Vasková
Správca
Jozef Zuščák

 

Korešpondenčná adresa

Mesto Snina, Mestský úrad
Oddelenie sociálnych služieb
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

 

Sídlo zariadenia
Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby
Nám. Božieho milosrdenstva 2726/2
069 01 Snina