Mesto Snina

Oddelenie sociálnych služieb

Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby

Mgr. Monika Sivíková

Mgr. Monika Sivíková
vedúca oddelenia
 

tel.: +421 57 239 95 30
mobil: +421 915 394 234
e-mail: monika.sivikova(at)snina.sk

Mgr. Dana Šalachová

Mgr. Dana Šalachová
sociálna pracovníčka


tel: +421 57 756 18 93
mobil: +421 915 812 315
e-mail: dana.salachova(at)snina.sk

 

Mgr. Daniela Mariničová
sociálna pracovníčka
 

tel: +421 57 756 18 93
mobil: +421 915 812 315 
e-mail: daniela.marinicova(at)snina.sk

Mgr. Ľubica Mudzová

Mgr. Ľubica Mudzová
zdravotnícky zamestnanec

tel: +421 57 239 95 31
e-mail: lubica.mudzova(at)snina.sk

 

Bc. Peter Mačička
zdravotnícky zamestnanec

tel: +421 57 239 95 31

Marta Jarolínová

Marta Jarolinová
vedúca kuchyne

tel: +421 57 756 18 94
mobil: +421 905 535 692
e-mail: marta.jarolinova(at)snina.sk

Kuchyňa
  Marek Andrejčík – kuchár
Štefan Galanda – kuchár
Renáta Jušková – pracovník v kuchyni
Irena Roháčová – pracovník v kuchyni
Anna Molnárová – pracovník v kuchyni
Marta Žirová – pracovník v kuchyni
Opatrovateľ/-ky

+421 57 756 18 92
+421 915 947 892 (nepretržitá prevádzka)

 

Iveta Bednárová
Slavomír Čus
Viera Dovhunová
Zuzana Drabová
Zuzana Širgeľová
Iveta Gnipová
Katarína Hromadová
Štefánia Kovaľová
Mária Kočanová
Petra Michalková
Zuzana Rutrichová
Mgr. Michaela Verbická
Renáta Zubaľová
Mária Bocková
Lucia Hancová
Alexandra Bardzáková

Upratovačky 
  Zdenka Hrivňáková
Ľuba Pašinská
Beáta Ťukotová
Práčovňa
  Emília Vasková
Správca
  Jozef Zuščák
znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

Korešpondenčná adresa

Mesto Snina, Mestský úrad
Oddelenie sociálnych služieb
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

 

Sídlo zariadenia
Zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej staroby
Nám. Božieho milosrdenstva 2726/2
069 01 Snina