Menu
Mesto Snina

Nehnuteľnosti

 

Prevod nehnuteľností vo vlastníctve mesta Snina sa riadi VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v úplnom znení.

 

ČO VYBAVÍTE