Menu
Mesto Snina

Prednosta MsÚ

 


Ing. Ján Dubják PhD.
prednosta MsÚ

tel.: +421 57 756 18 13 
mobil: +421 905 381 103
e-mail: jan.dubjak(at)snina.sk
Kancelária: 2.NP, č. dv. 2.25

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

Postavenie a právomoci prednostu mestského úradu:

 

§ 17

(1) Ak je  v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.

(2) Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

(3) Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.

(Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2