Menu
Mesto Snina

Interpelácie poslancov

Text interpelácie Dátum podania  Interpeláciu podal Na interpeláciu odpovedal Text odpovede
Aktivity týkajúce sa zrušených projektov „Moderné technológie“ a „Zlepšenie eGov služieb v meste Snina“  27.4.2023 JUDr. Ladislav Alušík Ing. Jana Džomeková, poverená vedením oddelenia strategického rozvoja

28 (pdf)

Oprava chodníka na Staničnej ulici 15.12.2022 JUDr. Dušan Hačko JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb a Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP

27 (pdf)

Text interpelácie Dátum podania  Interpeláciu podal Na interpeláciu odpovedal Text odpovede
Rekonštrukcia basketbalového ihriska pri plavárni 19.5.2022 MUDr. Peter Kuchtanin JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb

26 (pdf)
26.1 (jpg)
26.2 (jpg)
26.3 (jpg)
26.4 (jpg)
26.5 (jpg)
26.6 (jpg)26.7 (jpg)
26.8 (jpg)
26.9 (jpg)

Cena rekonštrukčných prác priestorov CVČ 19.5.2022 Peter Vološin Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia a Mgr. Michal Juško, riaditeľ CVČ Snina 25(pdf)
Rekonštrukcia cesty na Pálenčiarskej ulici po etapách 24. 2. 2022 Peter Vološin Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP 24 (pdf)
Odpredaj pozemku na Table 7. 4. 2022 Peter Vološin Ing. Mária Bandžáková, referentka oddelenia správy majetku a služieb 23 (pdf)
23.1 (pdf)
Odstránenie žltých čiar 7. 4. 2022 Peter Vološin Mgr. Jozef Ondik, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o. 22 (pdf)
Prechod pre chodcov na Dobrianskeho ulici 7. 4. 2022 Peter Vološin Mgr. Jozef Ondik, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o. 21 (pdf)
Informácia ohľadom verejných toaliet 7. 4. 2022 Peter Vološin a Mgr. Stanislav Jún Mgr. Jozef Ondik, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o. 20 (pdf)
Zoznam cestnej infraštruktúry aj s finančným objemom, ktorá sa bude robiť v roku 2022 z úverových zdrojov 16. 12. 2021 JUDr. Ladislav Alušík Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP 19 (pdf)
Informácia ohľadom opakovaného verejného obstarávasnia za Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár Snina 7. 4. 2022 Ing. Štefan Janko Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD., vedúca oddelenia strategického rozvoja 18 (pdf)
Správa o vymáhaní pohľadávok za miestne dane 7. 4. 2022 Mgr. Stanislav Jún Ing. Jana Makajová, referentka finančného oddelenia 17 (pdf)
Otvorenie denných centier 7. 4. 2022 Mgr. Jana Karľová Ing. Zuzana Labunová, vedúca oddelenia starostlivosti o obyvateľa 16 (pdf)

Došlo k rekonštrukcii haly T-18 zápasníkmi počas trvanaia nájomnej zmluvy a aké bude využitie haly po rekonštrukcii cez projekt

23. 9. 2021

Peter Vološin

JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb

15 (pdf)

Doručenie rozhodnutia ohľadom neúspešnej žiadosti projektu BRO 20. 7. 2021 Ing. Boris Pargáč Mgr. Michaela Šalachová, referentka oddelenia strategického rozvoja 14 (pdf)
14.1 (pdf)
Zoznam pozemkov, o ktoré sa VPS Snina, s. r. o., stará a udržiava ich 11. 11. 2021 Marek Gerboc Mgr. Jozef Ondik, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.

13.1 (pdf)
13.2 (pdf)
13.3 (pdf)
13.3.1(pdf)
13.4 (pdf)
13.4.1(pdf)
13.5 (pdf)
13.5.1(pdf)
13.6 (pdf)
13.6.1(pdf)
13.7 (pdf)
13.7.1(pdf)
13.8 (pdf)
13.8.1(pdf)
13.9 (pdf)
13.9.1(pdf)
13.10(pdf)
13.11(pdf)
13.12(pdf)
13.13(pdf)

Doplnenie informácií ohľadom neschválenej žiadosti Nákup techniky pre zhodnocovanie kuchynského BRO v meste Snina  20. 7. 2021 
23. 9. 2021
Ing. Boris Pargáč Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD.
vedúca oddelenia strategického rozvoja
12 (pdf)
Prehľad nadčasových hodín zamestnancov MsÚ Snina 23. 9. 2021 Mgr. Jana Karľová JUDr. Martin Barna, vedúci právneho oddelenia 11 (pdf)
Požadujem predložiť sumár všetkých podaných a schválených projektoch napr. k dátumu 31. 07. 2021 s výškou podpory a výškou spolufinancovania. 20. 7. 2021 Ing. Štefan Janko Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD. vedúca oddelenia strategického rozvoja 10 (pdf)
Informácia týkajúca sa umiestnenia závor na železničnom priecestí na Strojárskej ulici 24. 6. 2021 MUDr. Peter Kuchtanin Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SPIng. Marián Kníž, zástupca primátorky mesta 9 (pdf)
Informácia týkajúca sa Nového cintorína – časový plán a v akej je to fáze. 29. 4. 2021 JUDr. Dušan Hačko Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP 8 (pdf)
Aká výška finančných prostriedkov vykázaná ako skutočné plnenie rozpočtu za rok 2018, 2019, 2020 a 2021 na mzdy a odvody v rámci rozpočtu Všeobecné verejné služby, výkonné a zákonodarné orgány, z toho mestský úrad  bola zúčtovaná z vlastných príjmov mesta a aká výška bola zúčtovaná z iných zdrojov? 22. 4. 2021 Peter Vološin Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia 7 a 7.1. (pdf)
Rozsah prác a ich ceny, ktoré boli vykonané pri rekonštrukcii Domu smútku na Starom cintoríne. 25. 3. 2021 Peter Vološin JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb 6 (pdf)
Navýšil sa počet pracovníkov na mestskom úrade za ostatné 2 roky o 13? 18. 2. 2021 Peter Vološin Mgr. Katarína Regulová, referentka právneho oddelenia 5 (pdf)
Aký je celkový rozpočet plavárne od jej začiatku realizácie? 24. 9. 2020 JUDr. Ladislav Alušík Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia 4  a 4.1. (pdf)
O aké postúpené pohľadávky na úseku tepelného hospodárstva Sukmont Teplo sa jedná? 24. 9. 2020 JUDr. Ladislav Alušík Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia 3 (pdf)
Nezvažuje úrad urobiť obchodnú  súťaž na odpredaj nevymožiteľných pohľadávok? 24. 9. 2020 JUDr. Ladislav Alušík Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia 2 (pdf)
Je možné uplatniť si záruku na strechu nemocnice? 24. 9. 2020 MUDr. Marián Regec Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
JUDr. Martin Barna, vedúci právneho oddelenia
1 (pdf)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2