Menu
Mesto Snina

Rok 2008/12 - Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina

Názov projektu: „Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina“

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os 4:  Odpadové hospodárstvo pre operačný cieľ 4. 1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Celkový rozpočet projektu: 15 966 454,0 Sk (529 989,0 Eur)

Spolufinancovanie mesta vo výške 5 %: 798 322,70 Sk (26 499,45 Eur)

Opis projektu:

Projekt je zameraný na rozšírenie separácie v meste Snina  o zber bioodpadu v domácnostiach. V rámci neho má byť financované zberové vozidlo, špeciálne nádoby na kuchynský odpad pre byty, rodinné domy a podnikateľov, rotačná kosačka, závesné kontajnery, zariadenia na umývanie nádob a informačná kampaň medzi obyvateľmi mesta. Projekt je východiskom pre ďalší projekt na financovanie fermentačného zariadenia na bioodpad.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2