Mesto Snina

Rok 2008/12 - Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina

Názov projektu: „Rozšírenie separovaného zberu v meste Snina“

Operačný program: Životné prostredie

Prioritná os 4:  Odpadové hospodárstvo pre operačný cieľ 4. 1. Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Celkový rozpočet projektu: 15 966 454,0 Sk (529 989,0 Eur)

Spolufinancovanie mesta vo výške 5 %: 798 322,70 Sk (26 499,45 Eur)

Opis projektu:

Projekt je zameraný na rozšírenie separácie v meste Snina  o zber bioodpadu v domácnostiach. V rámci neho má byť financované zberové vozidlo, špeciálne nádoby na kuchynský odpad pre byty, rodinné domy a podnikateľov, rotačná kosačka, závesné kontajnery, zariadenia na umývanie nádob a informačná kampaň medzi obyvateľmi mesta. Projekt je východiskom pre ďalší projekt na financovanie fermentačného zariadenia na bioodpad.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5