Menu
Mesto Snina

Pomník vzniku Československej republiky

 

Foto_Pomník_vzniku_Československej_republiky_001

Pomník, ktorý sa v súčasnosti nachádza v parku na Sídlisku 1. mája – pozostatku bývalého námestia v Snine, bol odhalený v roku 1928 pri príležitosti 10. výročia vzniku Československej republiky.

Pôvodne sa nachádzal pri rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža, v blízkosti miesta, kde je v súčasnosti umiestnený pomník padlým vojakom z 2. sv. vojny. Pomník pripomína dôležité udalosti konca 1. sv. vojny, ktorý znamenal zánik štátneho útvaru Rakúsko-Uhorska. K prvému verejnému vystúpeniu proti predstaviteľom bývalej uhorskej štátnej moci na Zemplíne došlo dňa 4. novembra 1918 práve v Snine, kde zhromaždení občania požadovali pripojenie k novému štátu – Československu.

Evidenčné číslo NKP: 2324/1
Číslo parcely: CKN 2
Vlastník: Mesto Snina
Zastavenie č. 2 mestskej cyklotrasy „Za históriou Sniny“

 

Foto_Pomník_vzniku_Československej_republiky_002     Foto_Pomník_vzniku_Československej_republiky_003