Menu
Mesto Snina

Zriadenie vecného bremena

 

Žiadateľ (právnická alebo fyzická osoba), môže požiadať o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta na základe písomnej žiadosti.

Prílohou k žiadosti je geometrický plán s vyznačením vecného bremena  -  viď formulár

Po podaní žiadosti o zriadenie vecného bremena na pozemku mesta príslušné oddelenie postupuje v zmysle ustanovení podľa VZN mesta Snina č.110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina,  §17 a nasledujúce.

 

 

ČO POTREBUJETE

vyplnená žiadosť s požadovanými prílohami

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o zriadenie vecného bremena resp. budúceho vecného bremena na pozemku   PDF   DOC

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.12

Mgr. Metod Kamlár
Mgr. Metod Kamlár

- referent

tel.: +421 57 756 18 71
e-mail: metod.kamlar(at)snina.sk
Kancelária: 4.NP, č. dv. 4.12

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.