Mesto Snina

Oddelenie finančné

Ing. Dana Mariničová Ing. Dana Mariničová
vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 40
mobil: +421 907 935 484
e-mail: dana.marinicova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. d. 26
Ing. Gabriela Nemčíková

Ing. Gabriela Nemčíková
referentka


tel.: +421 57 756 18 45
e-mail: gabriela.nemcikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 25

Ing. Monika Aľušíková

Ing. Monika Aľušíková
referentka


tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: monika.alusikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 24

Anna Kuncová

Anna Kuncová
referentka


tel.: +421 57 756 18 45
e-mail: anna.kuncova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 25

Katarína Gerbocová

Katarína Gerbocová
referentka


tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: katarina.gerbocova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 24

Ing. Jana Makajová

Ing. Jana Makajová
referentka


tel.: +421 57 756 18 41
e-mail: jana.makajova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 23

Monika Paľovčíková

Monika Paľovčíková
referentka


tel.: +421 57 756 18 62
mobil: +421 905 690 037
e-mail: monika.palovcikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 23

Mgr. Andrej  Lavička

Mgr. Andrej  Lavička
referent


tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: andrej.lavicka@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu

Ing. Petra Hodovancová

Ing. Petra Hodovancová 
referentka


tel.: +421 57 756 18 46
e-mail: petra.hodovancova@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu

Mgr. Monika Šebáková

Mgr. Monika Šebáková
referentka


tel: +421 57 756 18 21
e-mail.: podatelna@snina.sk
                 monika.sebakova@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu

Mária Balogová

Mária Balogová
pokladňa


tel.: +421 57 756 18 42
e-mail: maria.balogova@snina.sk
Kancelária: prízemie, prízemie, kancelária prvého kontaktu

Štefánia Polačková

Štefánia Polačková
referentka


tel.: +421 57 756 18 21
e-mail: stefania.polackova@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu