Menu
Mesto Snina

Oddelenie finančné

Ing. Dana Mariničová

Ing. Dana Mariničová
vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 40
mobil: +421 907 935 484
e-mail: dana.marinicova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.12

Ing. Gabriela Nemčíková

Ing. Gabriela Nemčíková
referentka


tel.: +421 57 756 18 45
e-mail: gabriela.nemcikova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.8

Anna Kuncová

Anna Kuncová
referentka


tel.: +421 57 756 18 45
e-mail: anna.kuncova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.8

Ing. Monika Aľušíková

Ing. Monika Aľušíková
referentka


tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: monika.alusikova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.9

Katarína Gerbocová

Katarína Gerbocová
referentka


tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: katarina.gerbocova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.9

Ing. Jana Makajová

Ing. Jana Makajová
referentka


tel.: +421 57 756 18 41
e-mail: jana.makajova(at)snina.sk
Kancelária: 3. NP, č. dv. 3.10

Mgr. Andrej  Lavička

Mgr. Andrej  Lavička
referent


tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: andrej.lavicka(at)snina.sk
Kancelária: 1. NP, Kancelária prvého kontaktu, č. dv. 1.3

Ing. Petra Hodovancová

Ing. Petra Hodovancová 
referentka


tel.: +421 57 756 18 46
e-mail: petra.hodovancova(at)snina.sk
Kancelária: 1. NP, Kancelária prvého kontaktu, č. dv. 1.3

Mária Balogová

Mária Balogová
pokladňa


tel.: +421 57 756 18 42
e-mail: maria.balogova(at)snina.sk
Kancelária: 1. NP, Kancelária prvého kontaktu, č. dv. 1.3

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @