Mesto Snina

Oddelenie finančné

 

Ing. Dana Mariničová
Ing. Dana Mariničová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 40
mobil: +421 907 935 484
e-mail: dana.marinicova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. d. 26


Ing. Gabriela Nemčíková
Ing. Gabriela Nemčíková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 45
e-mail: gabriela.nemcikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 25


Ing. Monika Aľušíková
Ing. Monika Aľušíková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: monika.alusikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 24


Anna Kuncová
Anna Kuncová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 45
e-mail: anna.kuncova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 25


Bc. Zlaťa Fundáková
Bc. Zlaťa Fundáková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: zlata.fundakova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 24


Katarína Gerbocová
Katarína Gerbocová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: katarina.gerbocova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 24


Mgr. Andrej  Lavička
Mgr. Andrej  Lavička
- referent

tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: andrej.lavicka@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Ing. Petra Hodovancová
Ing. Petra Hodovancová 
referentka

tel.: +421 57 756 18 46
e-mail: petra.hodovancova@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Mária Balogová
Mária Balogová
pokladňa

tel.: +421 57 756 18 42
e-mail: maria.balogova@snina.sk
Kancelária: prízemie, č. dv. 3


Ing. Jana Makajová
Ing. Jana Makajová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 41
e-mail: jana.makajova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 23