Mesto Snina
Snina

Oddelenie finančné

 

Ing. Dana Mariničová
Ing. Dana Mariničová
- vedúca oddelenia

tel.: +421 57 756 18 40
fax: +421 57 762 37 43
mobil: +421 907 935 484
e-mail: dana.marinicova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. d. 23


Ing. Gabriela Nemčíková
Ing. Gabriela Nemčíková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 45
e-mail: gabriela.nemcikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 25


Ing. Monika Aľušíková
Ing. Monika Aľušíková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: monika.alusikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 24


Anna Kuncová
Anna Kuncová
- referentka

tel.: +421 57 756 18 45
e-mail: anna.milovcikova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 25


Bc. Zlaťa Fundáková
Bc. Zlaťa Fundáková
- referentka

tel.: +421 57 756 18 44
e-mail: zlata.fundakova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 24


Mgr. Anna Brečková
Mgr. Anna Brečková
- referentka

tel.: 057/756 1813
e-mail: anna.breckova@snina.sk
Kancelária: 2. poschodie, č. dv. 18


Mgr. Andrej  Lavička
Mgr. Andrej  Lavička
- referent

tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: andrej.lavicka@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Ing. Petra Hodovancová
Ing. Petra Hodovancová 
referentka

tel.: +421 57 756 18 46
e-mail: petra.hodovancova@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Mgr. Michaela Kizaková 
Mgr. Michaela Šalachová
referentka

tel.: +421 57 756 18 43
e-mail: michaela.salachova@snina.sk
Kancelária: prízemie, kancelária prvého kontaktu


Mária Balogová
Mária Balogová
pokladňa

tel.: +421 57 756 18 42
e-mail: maria.balogova@snina.sk
Kancelária: prízemie, č. dv. 3