Menu
Mesto Snina

Územnoplánovacia informácia (UPI)

 

Územnoplánovacia informácia (UPI) obsahuje základné údaje týkajúce sa funkčného využitia a priestorového usporiadania územia v zmysle platnej územnoplánovacej dokumentácie mesta Snina. Má informatívny charakter a nerieši majetkovo-právne vzťahy, upozorní žiadateľa na prípadné obmedzenia v území.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • Žiadosť o Územnoplánovaciu informáciu (UPI)
  • Kópia z katastrálnej mapy s vyznačením záujmovej plochy (resp. geometrický plán)

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:

Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY
  • bez poplatku

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Žiadosť o Územnoplánovaciu informáciu (UPI) podľa platného (ÚPN) mesta Snina   PDF   DOCX
 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.29

Czyrnek Gabriel, Ing.

Ing. Gabriel Czyrnek
referent pre investičnú výstavbu


tel.: +421 57 756 18 32
e-mail: gabriel.czyrnek(at)snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.29

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.