Menu
Mesto Snina

Rok 2011/11 - Snina - Chust - spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území

Názov projektu: „Snina - Chust - spoločne k rozvoju cestovného ruchu v karpatskom biosférickom území“ 

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

Celkové náklady na projektu: 555 357,90 Eur.

Nenávratný finančný príspevok:  499 822,10 Eur.

Opis projektu:

Hodnota projektu obsahuje financovanie mesta Snina a ukrajinského mesta Chust spoločne, pretože finančné prostriedky budú hradené prostredníctvom rozpočtu mesta. Rozpočet časti projektu, ktorý financuje mesto Snina je 292 028,12 Eur, z toho príspevok je 262 825,30 Eur, pričom mesto Snina spolufinancuje projekt čiastkou 29 202,82 Eur.

Projekt je zameraný na rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a ochrany životného prostredia v biosférickej oblasti Východné Karpaty. V rámci tohto projektu sa v RO Rybníky zrekonštruuje budova chaty Hana na Kongresové centrum, v ktorom sa uskutočnia okrem iného aj konferencie zamerané na ochranu životného prostredia.