Menu
Mesto Snina

Mládežnícky parlament Snina

Mládežnícky parlament Snina (MPS) 

Mestské zastupiteľstvo v Snine v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadilo Mládežnícky parlament Snina ako poradný orgán primátora mesta Snina dňa 21.09.2023.

 

logo MPS

 

Činnosti MPS 

Hlavným cieľom Mládežníckeho parlamentu Snina je hájiť záujmy mládeže v meste Snina a navrhovať riešenia na problémy, ktoré ich ovplyvňujú. Medzi ďalšie hlavné činnosti Mládežníckeho parlamentu Snina patrí participácia pri tvorbe strategických dokumentov týkajúcich sa mládeže, organizácia vlastných aktivít a dobrovoľníctvo na rôznych aktivitách v meste Snina.

 

Členstvo MPS 

Členom Mládežníckeho parlamentu Snina sa môže stať fyzická osoba vo veku od 13 do 20 rokov, ktorá ma trvalé bydlisko v meste Snina alebo navštevuje školu na území meste Snina.

Záujemca o členstvo vypíše elektronickú prihlášku: https://forms.gle/jxGT29XrBF7r7vPs6

 

Štruktúra MPS

Mládežnícky parlament je zložený zo žiakov a študentov základných a stredných škôl v meste Snina. 

Štruktúra MPS

 

Kontakt

email: mparlament.snina@gmail.com

 

Sociálne siete

  Instagram      Facebook                  Buď aj ty súčasťou #mladaSnina