Menu
Mesto Snina

Matričný úrad

 

Matričný úrad Mesta Snina

- vedie matriky, štátnu evidenciu o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území SR a štátnych občanov SR, ktorí  sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine

- vydáva verejné listiny, ktorými sú rodný list, sobášny list, úmrtný list a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike na použitie v SR, ale i v cudzine,

- vedie jednotný informačný systém o osobnom stave fyzických osôb a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov,

- plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike a v jednotnom informačnom systéme voči štátnym orgánom, obciam, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sociálnej poisťovni a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.

 

ČO VYBAVÍTE

Narodenie dieťaťa
Uzavretie manželstva
Úmrtie
Výpisy z matrík
Zápis do osobitnej matriky
Zmena mena a priezviska
Slávnostné prijatia

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 2. NP, č. dv. 2.04 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Ľubica Lattová
Ľubica Lattová
- matrikárka

tel.: +421 57 756 18 63
mobil: +421 905 441 392
e-mail: lubica.lattova(at)snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 2.04

Bc. Alena Pitlaničová
Bc. Alena Pitlaničová
- matrikárka


tel.: +421 57 756 18 63
e-mail: alena.pitlanicova(at)snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 2.04

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.