Menu
Mesto Snina

Hroby, hrobky a náhrobníky historického významu na starom cintoríne

 

a) spoločný hrob miestnych farárov Ján Buzek (1770 – 1832), Jozef Hrabovszký (1814 – 1883), Andrej Lehoczký (1845 – 1912)

Foto_Náhrobný_kameň_a)_001

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 1934
Lokalizácia: starý cintorín, miestna časť Tabla, ulica Švermova
Rad:
Číslo hrobového miesta:

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Ján Buzek (*1770, Sv. Mikuláš, +1832 Snina), tretí rímskokatolícky farár, pôsobil v Snine v rokoch 1812 – 1832. Bol tiež členom Slovenského učeného tovarišstva a taktiež autorom rukopisu z 30. júla 1816 - odpovedí na otázky kánonickej vizitácie kostola a farnosti v Snine.

Jozef Hrabovszký (*1814 Lastovce, +1883 Snina), piaty rímskokatolícky farár, pôsobil v Snine v rokoch 1850 – 1883. Pred svojou smrťou zanechal veriacim vzácny dar - neogotickú monštranciu a kalich s paténou. V roku 1891 bolo z jeho pozostalosti financované umelecké vymaľovanie interiéru kostola maliarom Ignácom Roškovicsom.
Andrej Lehoczký (*1845 Füzer, Maďarsko, +1912 Snina), šiesty rímskokatolícky farár pôsobil v Snine v rokoch 1884 – 1912. Za jeho pôsobenia bola opravená vonkajšia časť kostola vrátane strechy zničenej v roku 1887.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012 

 

b) Martin Ondriáš, farár (1888 – 1967)

Foto_Náhrobný_kameň_b)_001

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 1934
Lokalizácia: starý cintorín, miestna časť Tabla, ulica Švermova
Rad:
Číslo hrobového miesta:

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Hrob deviateho rímskokatolíckeho farára (*1888 Ovčie, +1967 Snina), pôsobiaceho v Snine v rokoch 1916 – 1919. Významnou mierou sa podieľal na rozvoji farnosti aj Sniny.  V roku 1925 venoval farnosti jeden z troch zvonov. Bol podielnikom Roľníckej vzájomnej pokladnice, od roku 1932 členom predsedníctva a správneho výboru Okresnej pečlivosti o mládež, od roku 1941 predsedom MO Matice slovenskej v Snine.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012 

 

c) Jozef Gič, farár (1917 - 2002)

Foto_Náhrobný_kameň_c)_001

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 1934
Lokalizácia: starý cintorín, miestna časť Tabla, ulica Švermova
Rad:
Číslo hrobového miesta:

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Jozef Gič (*1917 Snina, +2002 Snina), bol prvým rímskokatolíckym kňazom zo Sniny. Za kňaza bol vysvätený dňa 17.06.1942.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012 

 

d) Anna Pappová (1886 – 1924)

Katastr. územie: Snina
Parcelné číslo: CKN 1934
Lokalizácia: starý cintorín, miestna časť Tabla, ulica Švermova
Rad:
Číslo hrobového miesta:

Význam, stručná charakteristika pamätihodnosti:
Medzi významné rodiny v Snine patrí rodina Papp. Anna Pappová rod. Zacharová (1886 – 1924) bola manželkou Ing Gustáva Pappa – lesného radcu a riaditeľa Zemplínskeho lesného hospodárstva, ktoré v Snine vybudovalo pílu a v rokoch 1926 – 1928 sninskú úzkokoľajovú lesnú dráhu Snina – Vihorlat.

Číslo a dátum uznesenia rozhodnutia o zápise:
Uznesenie MsZ č. 316/2012 zo dňa 05. 11. 2012

 

e) Csiszár Arpád, lekárnik (1861 – 1941), Csiszár Zoltán, lekárnik (1895 – 1942) a Helena Csiszárová

f) Jozef Nitsche, riaditeľ píly Thonet – Mundus v Snine (1873 – 1940)

g) Armin Hoffmann, lekár (1874 – 1944) a Gabriel Hoffmann, lekár (1907- 1998)

h) František Müller, 1. štátny notár (1888 – 1978) a Lívia Müllerová, správkyňa 1. meštianskej školy (1897 – 1991)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28
2
29
1
30
1
31
4
1
2
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
2
13
2
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
2
20
3
21
2
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2