Menu
Mesto Snina

Členovia MsR

Ing. Štefan Janko
Ing. Štefan Janko
poslanec  - volebný obvod č. 1

Adresa: Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina
mobil: +421 907 924 325
e-mail: janko.snina(at)gmail.com

JUDr. Tomáš Kirňák
JUDr. Tomáš Kirňák
poslanec - volebný obvod č. 1

Adresa: Strojárska 1831/92, 06901 Snina
mobil: +421 907 990 304
e-mail: tomas.kirnak(at)gmail.com

Mgr. Mária Todáková
Mgr. Mária Todáková

poslankyňa  - volebný obvod č. 1

Adresa: Palenčiarska 2860/77, 069 01 Snina
mobil: +421 907 970 349
e-mail: maria.todakova(at)gmail.com

Anton Vass
Anton Vass
poslanec  - volebný obvod č. 1 

Adresa: Sládkovičova 4069/132, 069 01 Snina
e-mail: anton.vass(at)icloud.com

Ing. Michal Vohár
Ing. Michal Vohar
poslanec - volebný obvod č. 1

Adresa: Strojárska 3993/91A, 069 01 Snina
mobil: +421 907 978 536
e-mail: vohar.fc(at)gmail.com

 

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @