Menu
Mesto Snina

MHD

Mestskú hromadnú dopravu v Snine vykonáva dopravca Ejzatour, s.r.o., Strojárska č.584, 069 01 Snina v zmysle Zmluvy č. 13/2024/SMaS o službách vo verejnom záujme v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

Občania mesta sa v prípade akýchkoľvek požiadaviek alebo sťažností môžu obrátiť priamo na dopravcu, telefonický kontakt: 0905 338 984 alebo na Mestský úrad Snina, oddelenie správy majetku a služieb, telefonický kontakt: +421 57 756 18 51 (Ing. Mária Cúrová).

 

Prevádzkovateľ MHD: Ejzatour, s. r. o.
Adresa: Strojárska 584, 069 01 Snina
IČO: 36 824 356
Kontakt : +421 905 338 984
 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

MHD grafikon platný od 01.04.2024
MHD grafikon platný od 01.12.2022
MHD grafikon, platný od 10.06.2019
MHD grafikon - nedeľa, platný od 10.06.2019
MHD grafikon - RO Rybníky, platný od 10.06.2019
Vysvetlivky k cestovnému poriadku
Cenový výmer platný pre MHD