Mesto Snina

Prehlásenie pobytu v rámci mesta

 

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Mestskom úrade zmenu pobytu v rámci mesta Snina.

Na prehlásenie pobytu v rámci mesta občan predkladá doklady ako pri trvalom alebo prechodnom pobyte

 

LEGISLATÍVA

Zákon 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

 

ČO POTREBUJETE

Prihlásenie na trvalý pobyt

  • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
  • ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom,
  • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
  • ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
  • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov/ spoluvlastníkov nehnuteľnosti, príp. vlastníci môžu dať súhlas priamo na ohlasovni pobytov.

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

  • vlastníka alebo spoluvlastníka,
  • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
  • ide o prihlásenie manžela/manželky, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Súhlas s prihásením občana na pobyt   PDF   DOC

 

SPRÁVNE POPLATKY
  • bez poplatku

 

KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9 – Matrika, Ohlasovňa pobytu

Mária Nováková

Mária Nováková
- referentka evidencie obyvateľstva a budov

tel.: +421 57 756 18 61
e-mail: maria.novakova@snina.sk
Kancelária: 1. poschodie, č. dv. 9

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3