Menu
Mesto Snina

Zmeny používaných palív a surovín, zmeny technologických zariadení a zmeny ich užívania

 

Prevádzkovateľ MZZO je v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší povinný písomne požiadať mesto Snina o súhlas na zmenu používaných palív a surovín, na zmeny užívania technologických zariadení, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

Podľa predložených dokladov mesto Snina vydá súhlas.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • žiadosť

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

Ing. Nadežda Lazoríková
Ing. Nadežda Lazoríková
- referentka pre životné prostredie

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: nadezda.lazorikova(at)snina.sk
Kanceária: 3.NP, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.