Menu
Mesto Snina

Rok 2005/5 - Mám talent a chcem sa vzdelávať

Názov projektu: „Mám talent a chcem sa vzdelávať“

Celkové náklady na projekt: 1 560 570,0Sk

Nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu (ESF) a štátneho rozpočtu SR

Príspevok mesta Snina 5 %: 78 003,0 Sk

Opis projektu: