Menu
Mesto Snina

Povolenie reklamnej stavby

 

Reklamné stavby možno realizovať len na základe oznámenia k ohláseniu pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m² alebo stavebného  povolenia pri reklamných stavbách, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m². Najväčšou informačnou plochou sa rozumie kolmý priemet jednej najväčšej informačnej plochy umiestnenej na reklamnej stavbe na zvislú rovinu podľa projektovej dokumentácie predloženej stavebnému úradu.

Ohlásenie a žiadosť o stavebné povolenie sa podáva písomne.

 

POTREBNÉ DOKLADY
  • ohlásenie reklamnej stavby,
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti

 

Žiadosť je možné podať písomnou formou na adresu:
Mesto Snina
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

osobne v podateľni MsÚ Snina počas úradných hodín

 
SPRÁVNE POPLATKY

Správne poplatky

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Ohlásenie reklamnej stavby   PDF   DOC
Žiadosť o stavebné povolenie pre reklamnú stavbu   PDF   DOC
Žiadosť o zmenu doby trvania reklamnej stavby   PDF   DOC
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre reklamnú stavbu   PDF   DOC
Ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby   PDF   DOC

 
KDE VYBAVÍTE

Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

Ing. Štefánia Kostovčáková
Ing. Štefánia Kostovčáková
- referentka malého stavebného úradu

tel.: +421 57 756 18 33
e-mail: stefania.kostovcakova@snina.sk
Kancelária: 3.NP, č. dv. 3.28

znaky „(at)“ je pri zaslaní emailu potrebné nahradiť znakom @

 

KEDY VYBAVÍTE
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 16.00 hod.
Štvrtok: 7.30 – 15.30 hod.
Piatok: 7.30 – 15.00 hod.