Menu
Mesto Snina

Základné umelecké školy

 

Základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 

Základná umelecká škola, Študentská 1447/10, Snina

Riaditeľka: Mgr. Katarína Valaliková, DiS. art.
Tel.: +421 57 762 34 50
e-mail:  zussnina@gmail.com
web: www.zussnina.edupage.org

Odbory: hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický

 


 
Základné umelecké školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti

 

Súkromná základná umelecká škola, Česká 2628/9, Snina

Zriaďovateľ: Andrej Smolák, akademický maliar
Tel.: +421 57 762 28 64
e-mail: szus@galeriaas.sk
web: www.szusas.sk

Odbor: výtvarný

 
Súkromná základná umelecká škola, Komenského 2666/16, Snina

Zriaďovateľ: Mgr. Peter Barančik
Mobil: +421 915 876 133
e-mail:  editabarancikova@gmail.com
web: www.danceshow.sk

Odbor: tanečný